Curves and Jacobians : number extractors and efficient arithmetic

R. Rezaeian Farashahi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Tilborg, Henk, Promotor
  • Lange, Tanja, Promotor
  • Pellikaan), G.R. (Ruud), Co-Promotor
Datum van toekenning27 okt 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1410-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Rezaeian Farashahi, R. (2008). Curves and Jacobians : number extractors and efficient arithmetic. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR637900