Curve cuspless reconstruction via sub-Riemannian geometry

U. Boscain, R. Duits, F. Rossi, Y. Sachkov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Curve cuspless reconstruction via sub-Riemannian geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen