Curvature estimation for enhancement of crossing curves

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Curvature estimation for enhancement of crossing curves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen