Cursus gebouwenergiesimulatie op het Web

J.L.M. Hensen, M. Janak, N.G. Kaloyanov, P.G.S. Rutten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Voor ingenieurs is computersimulatie en -modellering een zeer belangrijk technologisch hulpmiddel bij het ontwerpen en analyseren van gebouwen en klimaatregelingssystemen, vooral als het gaat om een laag energiegebruik, goed binnenklimaat en een minimale impact op het milieu in het algemeen. Dit feit wordt onderkend door veel technische universiteiten en in veel gevallen is deze technologie volledig geïntegreerd in het onderwijsprogramma [I]. Het World Wide Web (WWW) heeft zich ontwikkeld tot een effectief medium voor het verspreiden en verkrijgen van allerlei soorten informatie. Het is om verschillende redenen aantrekkelijk voor studenten (grafische mogelijkheden, toegankelijkheid, vlakke leercurve, etc.) en is daarom wellicht ook geschikt als platform voor onderwijsdoeleinden. Dit laatste moet echter nog verder worden onderzocht en vormt een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt in het (hoger) onderwijs [3]). In dit artikel worden de resultaten besproken van een project [2] dat is opgezet om op grote schaal cursusmateriaal over de simulatie en modellering van energie in gebouwen aan te bieden aan studenten via het WWW.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-35
Aantal pagina's6
TijdschriftTVVL Magazine
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit