Currents in semiconducting shields of stator bars due to partial discharges

J.B. Hamelink

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieQuebec, Canada
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2008

Bibliografische nota

Period: 1-2-2006 - 31-5-2006

Citeer dit