Current-voltage relation for abrupt N+-P-N+ and N-i-N structures

J.G.C. Bakker, J. Bisschop, W.H.A. Schilders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Current-voltage relation for abrupt N+-P-N+ and N-i-N structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Physics