Current trends in the alkaline neutralization of edible oils

P.J. Seip

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  8656 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Boekenoogen, H.A., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning30 mrt 1965
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit