Current status and prospects of photonic IC technology

M.K. Smit, E.A.J.M. Bente, M.T. Hill, F. Karouta, X.J.M. Leijtens, Y.S. Oei, J.J.G.M. Tol, van der, R. Nötzel, P.M. Koenraad, H.J.S. Dorren, H. Waardt, de, A.M.J. Koonen, G.D. Khoe

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
296 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Current status and prospects of photonic IC technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen