Current induced domain wall motion in perpendicular magnetized Pt/Co Pt/CoFeB layers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelIMEC-FNA-PSN Workshop 2008; Leuven, Belgium (11 apr 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit