Current distribution in triodes neglecting space charge and initial velocities

H.C. Hamaker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Current distribution in triodes neglecting space charge and initial velocities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Rekenkunde