Current challenges in translating tissue-engineered heart valves

O.M.J.A. Stassen, D.E.P. Muylaert, C.V.C. Bouten, J. Hjortnaes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

11 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Current challenges in translating tissue-engineered heart valves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen