Cumulants of the maximum of the Gaussian random walk

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

11 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's31
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2007022
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit