Cu/meso-TiO2 films for C-O coupling reactions

F. Benaskar, E. Rebrov, V. Engels, J. Meuldijk, J. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Catalysis and Chemistry Conference 2011 (NCCC-12), 28 February - 2 March 2011, Noordwijkerhout, The Netherlands
Pagina's192-192
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit