Cultuurhistorische verkenning Studentensportcentrum TU Eindhoven

Bernard Colenbrander, Jean-Paul Baeten, Bram van Kaathoven

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van het in opdracht van de TU/e verrichte onderzoek naar de cultuur- en bouwhistorische waarden van de eerste sporthal van de TU/e, tegenwoordig onderdeel van het Studentensportcentrum Eindhoven. Het gebouw is ontworpen door Gerrit Rietveld met projectarchitecten Van Dillen en Van Tricht tussen 1960-1963 en van 1965-1967 gerealiseerd gedurende de tweede bouwfase (1965-1974) van de TU/e campus.
Deze cultuurhistorische waardestelling heeft vier dimensies: een (sociaal-)historische, een typologische, een architectonische en een stedenbouwkundige. 1) Sociaalhistorisch gezien documenteert het gebouw een belangrijke fase in de sociale emancipatie van de Nederlandse studentenwereld, die bovendien samenvalt met de beginfase van de Eindhovense TH. 2) Deze pioniersrol geldt ook in typologisch opzicht. Bij de opdrachtverlening aan Gerrit Rietveld in 1960 telde Nederland nog maar dertien sporthallen, waarvan slechts één universitaire: de in 1958 gerealiseerde en door Piet Elling ontworpen sporthal van de Delftse TH. 3) In architectonisch opzicht is de sporthal van bijzondere waarde als één van de laatste gerealiseerde ontwerpen van Rietveld en projectarchitect J. van Dillen; beide overleden vóór de opening van de sporthal. 4) In stedenbouwkundig opzicht heeft de sporthal een unieke positie als oorspronkelijk enige gebouw in de westelijke groenzone van de campus, de Dommelvallei die zo belangrijk was in het concept van de organische campus. Dit rapport bevat de ontstaansgeschiedenis, beschrijving en waardestelling van de voormalige sporthal van de TH Eindhoven.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's203
StatusGepubliceerd - 10 okt. 2019

Trefwoorden

  • Bouwhistorie
  • Cultuurhistorie
  • Organische campus
  • Rietveld
  • Sportcomplex
  • Sporthal
  • Studentencentrum
  • Van Embden

Citeer dit