Cultivating compliance: governance of North Indian organic basmati smallholders in a global value chain

S. Arora, N. Baan Hofman, V. Koshti, T. Ciarli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cultivating compliance: governance of North Indian organic basmati smallholders in a global value chain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology