CUI@CSCW: Collaborating through Conversational User Interfaces

Martin Porcheron, Leigh Clark, Matt Jones, Heloisa Candello, Benjamin R. Cowan, Christine Murad, Jaisie Sin, Matthew P. Aylett, Minha Lee, Cosmin Munteanu, Joel E. Fischer, Philip R. Doyle, Jofish Kaye

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CUI@CSCW: Collaborating through Conversational User Interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen