Cucurbit[n]uril assemblies for biomolecular applications

E. Cavatorta, L. Brunsveld, J. Huskens, P. Jonkheijm

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cucurbit[n]uril assemblies for biomolecular applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry