Cubby : Multiscreen Desktop VR Part III

J.P. Djajadiningrat, M.W. Gribnau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  In this month's final episode of our 'Cubby: Multiscreen Desktop VR' trilogy we explain how you read the InputSprocket driver from part II, how you use it as input for the cameras from part I and how you calibrate the input device so that it leads to the correct head position.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-38
  TijdschriftMacTech Magazine
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cubby : Multiscreen Desktop VR Part III'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit