Cubby : Multiscreen Desktop VR Part I

J.P. Djajadiningrat, M.W. Gribnau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)80-96
  TijdschriftMacTech Magazine
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit