Cubby: a multiscreen movement parallax display for direct manual manipulation

J.P. Djajadiningrat, G.J.F. Smets, C.J. Overbeeke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Cubby: a multiscreen movement parallax display for direct manual manipulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Arts and Humanities

  Computer Science

  Engineering

  Medicine and Dentistry

  Physics