Cu thin films for enhanced microwave assisted flow synthesis of fine chemicals at industrial scale

N.G. Patil, F. Benaskar, J. Meuldijk, E. Rebrov, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cu thin films for enhanced microwave assisted flow synthesis of fine chemicals at industrial scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie