Cu model catalyst dynamics and CO oxidation kinetics studied by simultaneous in situ UV-Vis and mass spectroscopy

Yibin Bu, J.W. (Hans) Niemantsverdriet, Hans O.A. Fredriksson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cu model catalyst dynamics and CO oxidation kinetics studied by simultaneous in situ UV-Vis and mass spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science