Cu-based nanoalloys in the liquid-liquid Ullmann C-O coupling for microreactor and microwave applications

F. Benaskar, V. Engels, E.V. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC), Noordwijkerhout
Plaats van productieNoordwijkerhout
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit