Crystallization via Oriented Attachment of Nanoclusters with Short-Range Order in Solution

Hao Su, Paul H.H. Bomans, Heiner Friedrich, Yifei Xu (Corresponding author), Nico Sommerdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Crystallization via Oriented Attachment of Nanoclusters with Short-Range Order in Solution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie