Crystallization of sodium sulfate of hydrophilic/hydrophobic surfaces during drying : an NMR study

T.A. Saidov, N. Shahidzadeh, L. Pel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Crystallization of sodium sulfate of hydrophilic/hydrophobic surfaces during drying : an NMR study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie