Crystallization by particle attachment is a colloidal assembly process

Giulia Mirabello, Alessandro Ianiro, Paul H.H. Bomans, Takuto Yoda, Atsushi Arakaki, Heiner Friedrich, Gijsbertus de With, Nico A.J.M. Sommerdijk (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Crystallization by particle attachment is a colloidal assembly process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen