Cryptanalyzing the dual elliptic curve pseudorandom generator

B. Schoenmakers, A. Sidorenko

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelOnline Proceedings 1st Benelux Workshop on Information and System Security (WISSEC 2006, Antwerpen, Belgium, November 8-9, 2006)
UitgeverijKatholieke Universiteit Leuven
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit