Cryptanalysis of the dual elliptic curve pseudorandom generator

B. Schoenmakers, A. Sidorenko

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamCryptology ePrint Archive
Volume2006/190

Citeer dit