Cryptanalysis of RSA variants using small roots of polynomials

E. Jochemsz

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

564 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Tilborg, Henk, Promotor
  • de Weger, Benne M.M., Co-Promotor
Datum van toekenning4 okt 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1080-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit

Jochemsz, E. (2007). Cryptanalysis of RSA variants using small roots of polynomials. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR628814