Cryptanalysis of public-key cryptosystems that use subcodes of algebraic geometry codes

A. Couvreur, I. Márquez-Corbella, G.R. Pellikaan

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryptanalysis of public-key cryptosystems that use subcodes of algebraic geometry codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde