Cryptanalysis and Constructions for White-box Cryptography

Alessandro Amadori

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Michiels, Wil P.A.J., Promotor
  • Roelse, Peter L.A., Co-Promotor
Datum van toekenning13 apr 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5241-2
StatusGepubliceerd - 13 apr 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit