Cryogenic CO2 capture using dynamically operated packed beds

M.J. Tuinier, M. Sint Annaland, van, G.J. Kramer, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

150 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryogenic CO2 capture using dynamically operated packed beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen