Crowdsourced Explanations for Humorous Internet Memes Based on Linguistic Theories.

Chi-Chin Lin, Yi-Ching Huang, Jane Yung-jen Hsu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit