Crosstalk mitigation techniques in multi-wavelength networks comprising photonic integrated circuits

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

709 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Khoe, G.D. (Djan), Promotor
  • Tijhuis, Anton, Promotor
  • de Waardt, Hugo, Co-Promotor
Datum van toekenning18 jun. 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1850-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit