Crossing borders: Security and privacy issues of the European e-passport

J.H. Hoepman, E. Hubbers, B.P.F. Jacobs, M.D. Oostdijk, R. Wichers Schreur

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Crossing borders: Security and privacy issues of the European e-passport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science