Crossbar switch matrix using fifth-order resonators

P. Dasmahapatra, R. Stabile, A. Rohit, K.A. Williams

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Crossbar switch matrix using fifth-order resonators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie