Cross-modal associations between aggression, color and brightness

A.C. Schietecat

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

160 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • de Kort, Yvonne A.W. , Promotor
  • IJsselsteijn, Wijnand A., Promotor
  • Lakens, Daniël, Co-Promotor
Datum van toekenning3 sep. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4576-6
StatusGepubliceerd - 3 sep. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit