Cross-layer analysis, testing and verification of automotive control software

Manfred Broy, Samarjit Chakraborty, Dip Goswami, Ramesh S, Manoranjan Satpathy, Stefan Resmerita, Wolfgang Pree

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cross-layer analysis, testing and verification of automotive control software'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen