Cross-country sailflight as a dynamic optimization problem

B.L. Pierson, J.L. Jong, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cross-country sailflight as a dynamic optimization problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering