Critical velocities and mutual friction in 3He-4He mixtures at temperatures below 100 mK

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  518 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
  Begeleider(s)/adviseur
  • Gijsman, H.M., Promotor
  • de Waele, Fons, Co-Promotor
  Datum van toekenning25 jan. 1991
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit