Critical loads of lateral load resisting structures for tall buildings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Critical loads of lateral load resisting structures for tall buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen