Critical analysis of electrohysterographic methods for continuous monitoring of intrauterine pressure

M J Rooijakkers (Corresponding author), C Rabotti, S G Oei, M Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten