Critical analysis of electrohysterographic methods for continuous monitoring of intrauterine pressure

M J Rooijakkers (Corresponding author), C Rabotti, S G Oei, M Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Critical analysis of electrohysterographic methods for continuous monitoring of intrauterine pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology