Crisisinnovatie

J.J.N. Lichtenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  Rationeel is het eenvoudig. We moeten regelmatig vernieuwen. Wie dat niet doet, Iegt op termijn het loodje. In de wereld van kort cyclische producten en diensten zoals bij laptops, mobiele teletonie en popmuziek is de vernieuwing an sich tot een routine verworden. In die wereld kun je je niet permitteren om een halt jaar pas op de plaats te maken. Maar ook in de bouw weten we deep inside wel dat je als branche, maar ook als onderneming met de tijd mee moet gaan. Zeker in deze tijden van crisis. Het moet, maar doen we bet ook? Het antwoord moet overwegend ‘nee' zijn. Er zijn koplopers en goede voorbeelden, maar de meerderheid wacht at. De vraag is nu hoe dat komt en vooral ook wat we eraan kunnen doen?
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)36-37
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBouwIQ
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit