Creep behaviour of Bambusa blumeana in bending

J.J.A. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creep behaviour of Bambusa blumeana in bending'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen