Creative thinking of design and redesign on SEAT aircraft cabin testbed: a case study

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Creative thinking of design and redesign on SEAT aircraft cabin testbed: a case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen