Creation and annihilation of phase singularities near a sub-wavelength slit

H.F. Schouten, T.D. Visser, G. Gbur, D. Lenstra, H. Blok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creation and annihilation of phase singularities near a sub-wavelength slit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie