Creating value for multiple stakeholders with intelligent (lighting) solutions

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the 1st Cambridge Academic Design Management Conference, 7-8 september 2011, Cambridge
    StatusGepubliceerd - 2011

    Citeer dit