Creating opportunities for students to reinvent mathematics

K.P.E. Gravemeijer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelRegular lecture at the 10th International Congress on Mathematical Education (ICME 10), Copenhagen, Denmark, Copenhagen, 04-07-2004
    StatusGepubliceerd - 2004

    Citeer dit