Creating mediated touch gestures with vibrotactile stimuli for smart phones

Qianhui Wei, Min Li, Jun Hu, Loe Feijs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating mediated touch gestures with vibrotactile stimuli for smart phones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.